Salgsbetingelser på Internett


På denne siden finner du våre standard salgsbetingelser for salg på Internett. Hvis du har inngått egen kundeavtale med ABC bokforlag angående leveringsbetingelser, rabatter e.l., gjelder kundeavtalens vilkår. Oppgi ditt avtalenummer. Vi trekker fra eventuelle avtalerabatter før faktura sendes.

For bokhandlere gjelder egne vilkår. Send e-post til dersom din bokhandel ikke mottar egne bestillingsskjema for våre utgivelser.PRISER:
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Faktura sendes sammen med varen. Bokhandlere vil få spesifisert mva på faktura.

PRISER, PAKKING, PORTO, FRAKT:
Ordre over kr. 250,- sendes fraktfritt.
Ordre under kr. 250,- vil belastes med ett fraktgebyr på kr. 29,-.

KJØP KUN AV ELEKTRONISKE UTGIVELSER:
Dersom din bestilling kun består av elektroniske utgivelser, sender vi deg normalt bokfilen pr. e-post. Du betaler da ingenting for pakking/porto/frakt. Dersom det fremkommer porto- og ekspedisjonsgebyr i kassen og/eller ordrebekreftelsen, vil dette trekkes fra hos oss før fakturering. Du kan også få filene tilsendt på CD i posten mot et tillegg på kr. 39,-.

LEVERINGSTID:
Leveringstiden er normalt 2-3 dager, avhengig av pakketype. Dersom leveringen blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS:
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se under. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE:
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

DINE RETTIGHETER VED FEIL ELLER MANGLER (REKLAMASJON):
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

GARANTI:
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

ANGRERETT:
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok det. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer o.l.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du enten har fått tilgang til filen(e) via f.eks. nedlastingsområde, eller har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen(e) på din server på annen måte.

LAGRING AV KUNDEINFORMASJON:
Vi lagrer følgende informasjon i vårt kunderegister:
- Navn og adresse
- Telefonnummer
- E-post
- Bestilte varer

Informasjonen lagres KUN i vårt interne kunderegister og deles ikke med andre.


Mvh
ABC bokforlag
www.ABCbokforlag.no