ABC bokforlag
Kjøp bøker online Nyheter og kunngjøringer Om ABC bokforlag Kontakt bokforlaget Avtale med forfattere om bokutgivelse
Aktuelt:
ABC bokforlag har fokus på temahefter, barnebøker og mp3-utgivelser. [Les mer]

BOK: Barn og valper
Gi ut bok?Eksterne lenkerInnsending av manuskript


Til tross for at vi for tiden IKKE tar i mot nye manuskript, har vi likevel valgt å la vår huskeliste være tilgjengelig som tips og råd for vordende forfattere:VIKTIG:

Vi har på ubestemt tid innstilt vurderingen av nye manuskript.

Vi har for tiden ikke kapasitet til å vurdere nye manuskript for utgivelse e.l., og henvendelser om dette vil derfor dessverre bli fortløpende avvist pr. e-post. Vi returnerer for øvrig ikke mottatte manuskript.Har du en ide til en barnebok, fagbok/lærebok eller novellesamling, vil vi i første omgang være interessert i mer informasjon om ideen / konseptet. En viktig del av dette er hvilket marked du ser for deg (hvem som vil kjøpe boka og hvem den er skrevet for). Send gjerne en e-post til , eller et brev med mer informasjon.


Generell huskeliste for innsending av manuskript:


Standard avtale med forfattere:

  1. Rådgivning, korrekturlesing, utforming av omslag og klargjøring av trykklare PDF-filer.
  2. Formidling av selve trykkerijobben på vegne av forfatteren.
  3. Publisering av smakebiter i elektronisk format på Internett (typisk 1-2 kapitler).
  4. Utsendelse av pressemelding m/ skjema for forhåndsbestilling til flere hundre bokhandlere 2-4 uker i forkant av utgivelsen.
  5. Ny pressemelding med bestillingsskjema på utgivelsesdato.
  6. Presentasjon av både forfatteren og utgivelsen på www.abcbokforlag.no.
  7. Salg av bokutgivelse via www.abcbokforlag.no: ABC bokforlag beholder typisk 30% av bokens pris + portoutgifter fra nettsalg, mens forfatteren får resten.
  8. Mulighet for salg av utgivelsen i elektronisk format. Dette passer spesielt godt for mindre publikasjoner, lærehefter eller faglitteratur.

Det økonomiske

Både ABC bokforlag og forfatteren vil normalt ha direkte utgifter i forbindelse med en utgivelse. Med standard forfatteravtale blir selve trykkerikostnadene en del av forfatterens investering, mens ABC bokforlags bidrag ligger i alt arbeidet i forkant og etterkant av utgivelsen (se beskrivelse over).

Vi vil kun utgi et mindre antall trykte bøker pr. år. Dersom vi vurderer ditt manus som spesielt lovende, vil et eventuelt samarbeid typisk innebære at forlaget tar på seg arbeidet og kostnadene for veiledning i skriveprosessen, korrektur, organisering av trykkerijobben og selve lanseringen/markedsføringen. Det inngås en skriftlig avtale om blant annet fordeling av salgsinntekter og ulike rettigheter i forholdet forfatter/forlag. Standardkontrakten utarbeidet av den norske forfatterforening og den norske forleggerforening brukes som utgangspunkt.


Elektronisk utgivelse (PDF)

Legg merke til at dersom en utgivelse kun skjer elektronisk (PDF-fil), vil trykkerikostnadene bortfalle. Avhengig av type utgivelse, kan dette være et svært godt alternativ til en trykt bok. I slike tilfeller vil en PDF-utgivelse være en bra start for å teste markedet. En PDF-utgivelse fra ABC bokforlag vil få tildelt ISBN-nummer på samme måte som en trykt utgivelse, og dermed bli registrert i Nasjonalbibliotekets register.


Hva skjer med ditt manus?

ABC bokforlag ønsker å ha en åpen dialog med forfatteren om eventuelle tilpasninger eller endringer av manuset. Vi vil være ærlige i våre uttalelser og gi kritiske kommentarer, både når det gjelder selve innholdet og det språklige. Dersom du insisterer på at ditt manus må utgis praktisk talt uten endringer, reduseres sjansen for at vi ønsker å inngå et samarbeid. Målet er at man sammen får frem en optimal utgivelse, som et resultat av åpne samtaler mellom forlag og forfatter. Noen ganger kan det være aktuelt å gjøre større forandringer, andre ganger er det bare nødvendig med småjusteringer.


Vennlig hilsen
ABC bokforlag